قصد ندارم از رو برم

•April 26, 2009 • Leave a Comment

ورد پرس رو خیلی دوست دارم.. ولی فعلا با من سر ناسازگاری داره.
اینجا رفتم:
http://www.1pesareshirin.blogspot.com/

قصد ندارم از رو برم

Advertisements

دلتنگي

•April 13, 2009 • 5 Comments

1- دلش تنگ شده. 10روز قبل از عيد گفت بيا اين CD Player رو با هم درست كنيم من بلد نيستم ميخوام مهستي گوش بدم. تا الان 3 – 4 بار بد قولي كردم از شب عيد تا همين ديشبم بهش زنگ نزدم.ديشب كه زنگ زدم دلش گرفته بود بهم خيلي اعتراض كرد ميگفت ازم به همكارش شكايت كرده و اونم گفته بهش زنگ بزن. من كه گوشيم و شيكوندم و هيچ شماره ديگه اي هم به علي ندادم. ميگفت ميخواست يه صبح زود بياد سر خيابون محل كارم وايسه تا رد كه ميشم همو ببينيم.
راس ميگه پشت تلفن خداي مهربونا ست و رودررو خداي بي محلي. هميشه مثل برج زهر ماره .شانس ما هم اينه ديگه.
2-ميخواستم هر چي فحشه تو دلم نثارش كنم بگم آخه بابا چرا منو اينجوري كردي و ولم كردي .بي شعور . چرا نزدي تو گوشم چرا دست و پاهامو نبستي تا اين اشتباهو نكنم. ولي حيف .حيف كه اون نخواست و نكرد منم نخواستم و نكردم .يعني بسوزه پدر تنهايي و بي راهنمايي.
ليلي به ريگ باديه غمهاي دل شمرد خوش آن زمانه اي كه غم دل حساب داشت

3- علي به من ميگه اگه تو دختر بودي به خدا ج ن د ه ميشدي. از بس كه تنوع طلبم .يه پسر خوشگل كه ميبينم قالب تهي ميكنم. دقيقا توي سينم خالي ميشه . سبك وزن ميشم. از جلوش رد ميشم اگه روم نشه-( که اکثر مواقع هم نمیشه)- پشت سرش كه رسيدم وايميسم نگاش ميكنم. گاهي برميگردم و دنبالش راه ميفتم . تنها تنها .
ميخوام بگم الانم اگه يه پسر خوشگل بودم باز قضيه همون ميشد كه علي ميگه.اگه بودم اونوقت وظيفه شرعي خودم ميدونستم كه ج ن د ه بشم( لذتي كه در ارضا كردن ديگران هست در ارضا شدن نيست). آخه خوشگلي خيلي عالم خوشگليه. خيلي.به جون خودم.
4- F.TVكانال مورد علاقه من. علي ميومد خونمون هميشه منو در حال ديد زدن پسراي اون ميديد. ميگفت تو يه روز سكته ميكني از دست اين دل و چشت.

5- ياد Pink TV بخير.

6-خدا كنه من توي جووني بميرم. برام دعا كنين كه اينجوري بشه. آمين.

www.1pesareshirin.wordpress.com

•April 13, 2009 • Leave a Comment

http://www.pesareshirin.wordpress.comفیلتر شد.
اما ما باز مینویسیم.

سریهای پسر شیرین ، مقاومت در برابر فیلترینگ